Tema: Vold og overgrep

Vold i hjemmet – barns strategier

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet - barns strategier. Universitetsforlaget.

Boken handler om barn som opplever vold i hjemmet og hva de foretar seg både før, under og etter voldsepisoder i sitt eget hjem. Carolina Øverlien har intervjuet 25 barn og ungdom i alderen 8 – 20 år, som har søkt tilflukt og beskyttelse på et krisesenter i Norge sammen med sin mor.

Boken gir også god oversikt over internasjonal forskning på feltet.

Øverlien tegner i boken et bilde av aktive, handlende og ansvarsfulle barn, men vi møter også barn som er redde og ensomme og ikke opplever at det finnes håp. Barna forsøker å forebygge volden ved å lokke pappa til å rette volden mot dem selv i stedet for mot mamma, de roer og demper pappas aggresjon og de later som at de er syke, så de kan være hjemme fra skolen og passe på mamma. Under voldsepisoden beskytter de mammas kropp med sin egen, ringer politiet eller søker hjelp hos naboen, og sørger for at yngre søsken skal slippe å se og høre. Når voldsepisoden er over, trøster de mamma og sine søsken og legger planer for hva de skal gjøre når det skjer igjen.

Til tross for at de fleste barna har hatt et stort hjelpebehov i lang tid, så har mange aldri vært i kontakt med politi eller barnevern.

 

De barna som har hatt kontakt med politiet og/eller barnevernet opplever svikt i måten de blir møtt på. Politibetjenter som kommer til barnas hjem oppleves som ansiktsløse, kjønnsløse og navnløse. Bare de barna som selv har vært voldsutøverens primære mål, opplever at de har fått oppmerksomhet fra og blitt lyttet til av politiet. I møtet med barnevernet ønsker barna å bli tatt på større alvor, å bli lyttet til og møtt som mennesker, snarere enn som ”tilfeller”. I år 2012 finnes det fremdeles barn som sitter på venterommet mens mamma prater med ”damene i barnevernet”, eller de sitter i en sofa mellom mamma og pappa der saksbehandlernes spørsmål blir umulig å besvare.

Mange har få voksne å snakke med og vender seg til jevnaldrende for trøst og støtte.

Boken vil være svært aktuell for voksne som kommer i kontakt med barn og som opplever vold i hjemmet gjennom sin proffesjon, blant annet lærere, barnevernspedagoger, spykologer og politi. Den henvender seg også til studenter innen nevnte utdanningsretninger og ved helse- og sosialfagutdanningene.