Diktafon-app til bruk på mobiltelefon

Vi har opprettet muligheten for å bruke diktafon-app på jobbmobil eller privatmobil. Dette er mye mer tidseffektivt både for oss og dere. Diktafon-appen er koblet opp mot nettskjema/TSD og er en sikker måte å ta opptak på (selv på privatmobil).

Det dere må gjøre er å:

  1. Laste ned «nettskjema-diktafon» appen fra apple store eller google play.
  2. Skriv inn 101490 på «Form ID» feltet.
  3. Under respondent-ID: Skriv inn din terapeut-ID. Terapeut-ID har du fått på epost av Camilla, ta kontakt hvis du er usikker. (Dette gjøres kun èn gang. Taster du feil, må du slette appen og begynne på nytt (steg 1-3))
  4. Trykk på «start recording audio» for å ta opptak. Gi appen tilgang til mikrofonen hvis du får opp spørsmål om det.
  5. Trykk på den røde firkanten for å avslutte lydopptaket. Opptakstiden er 1 time.
  6. I «comment» seksjonen, skriver du klinikknavn, pasient ID, timenummer, barn/omsorgsgiver/felles. Obs, pasient-ID er din terapeut-ID pluss pasientnummer, slik at hvis din terapeut-ID f. eks. er 9001 og dette er din pasient nr. 03, skriver du inn 900103 som pasient-ID, vær nøye med å unngå mellomrom, ikke bruk bindestrek eller andre tegn. Dersom dette er time 1 med barnet skriver du altså: 900103 time 1 barn.
  7. Trykk på send/deliver.

 

Selv om denne metoden er sikker, er det allikevel noen sikkerhetstiltak dere kan gjøre for å minimere risiko ytterligere:

  1. Ha helst «do not disturb» eller eventuelt flymodus dersom mobilen ikke har «do not disturb»
  2. Diktafonappen må ligge i forgrunnen med opptaket går og skjermen må være på. Mobilen kan ikke brukes til andre ting mens opptaket pågår.
  3. Sørg for at mobilen deres har siste oppdatering/utgave (iOS for apple, programvareoppdatering for android).

 

Det er gjort en sikkerhetsvurdering av USIT UiO ifb. denne appen. NKVTS støtter denne sikkerhetsvurderingen, og dersom dere trenger egne vurderinger må dere gjøre disse selv.

Her er lenke til sikkerhetsvurderingen: Sikkerhetsvurdering Diktafon-app UiO

 

Ta kontakt med Camilla Blestad dersom dere har spørsmål: camilla.blestad@nkvts.no