Hanne og far

Psykoedukasjon: Informasjon om traumer og gjennomgang av KATES

Foreldrearbeid: Motivering til deltakelse i TF-CBT

Stressmestring – Avslapning: Pusteøvelse: Dyp pust

Følelsesregulering: Utforskning av reguleringsstrategier

Foreldrearbeid: Arbeid med omsorgsgivers egne reaksjoner på traumet

Traumenarrativ: Arbeid med kapittelet «Overgrepet på festen»

Kognitiv prosessering: Identifisering av dysfunksjonelle kognisjoner

Kognitiv prosessering: Prosessering av skyld med ansvarspai

Kognitiv prosessering: Prosessering av verdiløshet gjennom sokratisk utspørring

Foreldrearbeid: Kognitiv prosessering med omsorgsgiver

Foreldrearbeid: Forberedelse til deling av traumenarrativ

Fellessamtaler: Deling av traumenarrativ

Styrking av fremtidig utvikling og sikkerhet: Arbeid med sunn seksualitet

Styrking av fremtidig sikkerhet og utvikling: Arbeid med selvhevdelse og tydelig kommunikasjon

Utfordrende situasjon i terapi: håndtering av aktuell krise (Crisis of the Week)