Kunnskapsoppsummeringer om korona

Våre koronarelaterte publikasjoner er samlet på egen side.

Leveranser til Helsedirektoratet

Befolkningsstudie på angst og depresjon før og under pandemien. (pdf) Levert til Hdir. 1. september 2021.

Mental helse hos voksne under pandemien. (pdf) Levert til Hdir. 1. juli 2021.

Barn, ungdom og koronakrisen – en landsdekkende undersøkelse av vold og psykisk helse. (pdf) Levert til Hdir. 1. juni 2021.

Oppsummering Helsepersonellstudien, covid-19. Levert til Hdir 1. mai 2021 (pdf).

Oppsummering Helsepersonellstudien, covid-19. Levert til Hdir 01.06.22 (pdf).

Krisesentre i Norge og covid-19. En kort oversikt av sentrale forskningsfunn. (pdf) Levert til Hdir 1. april 2021.

Psykososiale konsekvenser

Vi har gjennomgått forskning på psykososiale konsekvenser av pandemier. Her finner du lenker til tekster, der vi peker på særlig sårbare grupper, og gir en modell for hjelpebehov.

Krisesentre under korona