Råd til befolkningen

Her er råd befolkningen kan ta i bruk selv for å mestre en utfordrende hverdag under en pandemi.

Råd til sårbare personer

Smitte og smittevernstiltak kan medføre ekstra belastninger for alle, og kanskje særlig for deg som har psykiske plager eller rusproblemer.

Til foreldre

Å ha informasjon og være forberedt kan redusere ditt eget stress og være beroligende for dine barn.

Til barn og unge

Mange barn og unge er engstelige for at de selv eller noen de er glad i skal bli syke eller smittet. Husk at det finnes alarmtelefoner du kan ringe dersom det blir veldig vanskelig hjemme.

Innholdet på denne siden ble utarbeidet våren 2021. Noe av informasjonen kan være utdatert.