Om oss

Karina Egeland, Prosjektleder  

Karina har master i psykologi fra NTNU og Phd fra Universitetet i Oslo. Doktoravhandlingen fra FOU psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus omhandlet implementering av kunnskapsbasert praksis i psykisk helsetjeneste. Karina jobber for å bygge nettverk for implementeringsmiljøet i Norge og samarbeider tett med partnere i andre land. 

Harald Bækkelund, Prosjektmedarbeider 

Harald er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi med PhD fra Universitetet i Oslo. Doktoravhandlingen omhandlet traumebehandling ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Han var prosjektleder for pilotstudien som var en forløper til dette studiet.  Harald har blant annet holdt foredrag om metodene og kartleggingsverktøyene som blir brukt i studiet for deltagende klinikker.  

Nadina Peters, Prosjektmedarbeider 

Nadina er psykologspesialist i klinisk barnepsykologi og har lang erfaring som kliniker i spesialisthelsetjenesten. I prosjektet jobber hun primært med implementeringsmodellen LOCI, og oppfølging av ledere i klinikkene.

Randi Hovden Berge, Prosjektmedarbeider

Randi har master i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI og har tidligere jobbet med implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I prosjektet jobber hun primært med implementeringsmodellen LOCI, datainnsamling og -bearbeiding, samt analysearbeid.

Aida Babaii, Prosjektkoordinator 

Aida har master i psykologi fra UiT og har tidligere jobbet som prosjektkoordinator ved RKBU-Nord. Hun har mye erfaring med å koordinere forskningsprosjekter, og har deltatt i datainnsamling, analysearbeid og artikkelskriving. Aida er som regel tilgjengelig på både telefon og mail dersom noen ønsker å komme i kontakt med gruppen eller har noen spørsmål.

Mathilde Endsjø, Prosjektmedarbeider 

Mathilde er utdannet psykolog fra UiB og har tidligere jobbet ved Follo DPS. Hun var med i pilotstudien og har mange roller i dette prosjektet. Mathilde har blant annet rekruttert deltakere til brukermedvirkningsgruppen og studentene som skal skåre Fidelity. Videre har hun ved flere anledninger holdt foredrag om prosjektet.  

Tilbake til hovedsiden