Ansatte
Peters, Nadina Pressebilder

Peters, Nadina

Psykologspesialist / Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 482 87 083

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Borge, R. H., Peters, N., Bækkelund, H., Braathu, N., Sklar, M., . . . Skar, A. M. S. et al. (2023). Individual-level associations between implementation leadership, climate, and anticipated outcomes: a time-lagged mediation analysis. Implementation Science Communications, 4(1), 1-12. doi:10.1186/s43058-023-00459-7

Bækkelund, H., Endsjø, M., Peters, N., Babaii, A., & Egeland, K. M. (2022). Implementation of evidence-based treatment for PTSD in Norway: clinical outcomes and impact of probable complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 13(2). doi:10.1080/20008066.2022.2116827

Peters, N., Borge, R. H., Skar, A. M. S., & Egeland, K. M. (2022). Measuring implementation climate: Psychometric properties of the Implementation Climate Scale (ICS) in Norwegian mental health care services. BMC Health Services Research. doi:10.1186/s12913-021-07441-w

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022).

Andre publikasjoner

Braathu, N., Braathu, N., Borge, R. H., Peters, N., Endsjø, M., Skar, A. M. S., Laukvik, E. H., & Egeland, K. M. (2021 November). Validation of Six Instruments Used in Evidence-Based Practice Implementation. Paper presented at Fagkonferanse om forskningsbasert implementeringskunnskap, Oslo.

Peters, N. (2020). «Ledere i psykisk helsevern trenger opplæring». Dagens medisin.

Pressebilder