Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NKVTS fått ansvar for å utvikle og bidra til implementering av kunnskapsbasert behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for voksne. På disse nettsidene kan du finne informasjon om dette prosjektet.

Kunnskapsbasert behandling av PTSD

Det finnes flere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, og det er et stadig økende evidensgrunnlag. I 2018 kom National Institute for Health and Care Evidence (NICE) ut med nye retningslinjer for kunnskapsbasert behandling av PTSD. I tråd med retningslinjene implementeres to behandlingsmetoder som er særlig anbefalt for PTSD hos voksne, nemlig Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og kognitiv terapi for PTSD  (CT-PTSD).

 

Implementering i fokus

Selv om det er mye forskning på effekten av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, er det mindre kunnskap om hvordan disse metodene kan gjøres tilgjengelige i helsetjenestene slik at pasienter kan få tilgang til god PTSD-behandling. I dette prosjektet ønsker vi å teste ut en spesifikk modell for implementering av kunnskapsbasert behandling. «Leadership and Organizational Change for Implementation» (LOCI) er en implementeringsmodell med lovende evidens utviklet i USA av professor Greg Aarons og kollegaer (2015; 2017). Deltagende klinikker vil gjennom denne modellen få opplæring og veiledning i hvordan de kan legge til rette for et godt implementeringsklima i sin klinikk, gjennom å arbeide systematisk med implementeringsledelse.  Les mer om LOCI modellen her.

Viktig forskning for utvikling av helsetjenester

I forbindelse med implementeringen av disse behandlingsmetodene samles det inn data for å forske på effekten av implementeringsmodellen. På bakgrunn av disse dataene håper vi å kunne si noe om hvilken effekt systematisk arbeid med implementering har for klinikker og pasienter. Prosjektet er en av de første systematiske undersøkelsene av en implementeringsledelsesmodell i Norge. Med et økende politisk fokus på implementeringen av kunnskapsbasert behandling i norske helsetjenester, vil dette prosjektet kunne gi verdifull kunnskap som kan anvendes i videre implementeringsarbeid.