ITV prosjektet

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Kunnskapsbasert behandling av PTSD

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NKVTS fått ansvar for å utvikle og bidra til implementering av kunnskapsbasert behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for voksne.

Det finnes flere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, og det er et stadig økende evidensgrunnlag. I 2018 kom National Institute for Health and Care Evidence (NICE) ut med nye retningslinjer for kunnskapsbasert behandling av PTSD. I tråd med retningslinjene implementeres to behandlingsmetoder som er særlig anbefalt for PTSD hos voksne, nemlig Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og kognitiv terapi for PTSD  (CT-PTSD).

 

Implementering i fokus

Selv om det er mye forskning på effekten av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, er det mindre kunnskap om hvordan disse metodene kan gjøres tilgjengelige i helsetjenestene slik at pasienter kan få tilgang til god PTSD-behandling. I dette prosjektet ønsker vi å teste ut en spesifikk modell for implementering av kunnskapsbasert behandling. «Leadership and Organizational Change for Implementation» (LOCI) er en implementeringsmodell med lovende evidens utviklet i USA av professor Greg Aarons og kollegaer (2015; 2017). Deltagende klinikker vil gjennom denne modellen få opplæring og veiledning i hvordan de kan legge til rette for et godt implementeringsklima i sin klinikk, gjennom å arbeide systematisk med implementeringsledelse.  Les mer om LOCI modellen her.

Viktig forskning for utvikling av helsetjenester

I forbindelse med implementeringen av disse behandlingsmetodene samles det inn data for å forske på effekten av implementeringsmodellen. På bakgrunn av disse dataene håper vi å kunne si noe om hvilken effekt systematisk arbeid med implementering har for klinikker og pasienter. Prosjektet er en av de første systematiske undersøkelsene av en implementeringsledelsesmodell i Norge. Med et økende politisk fokus på implementeringen av kunnskapsbasert behandling i norske helsetjenester, vil dette prosjektet kunne gi verdifull kunnskap som kan anvendes i videre implementeringsarbeid.