Pensjonerte forskere

Forskere som fortsatt er aktive etter pensjonsavgang ved NKVTS.

Yngvil Grøvdal NKVTS

Grøvdal, Yngvil

Stilling: Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi
Telefon: 91523925
E-post: yngvil.grovdal2022@outlook.com

_____________________________

Hjemdal, Ole Kristian

Stilling: Pensjonert forsker II / cand. sociol.
Telefon: 41463089
E-post: olekhj@gmail.com

_____________________________

Langballe, Åse

Stilling: Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog
Telefon: 97592190
Cristin-profil: Åse Langballe

_____________________________

Lien, Inger-Lise

Stilling: Pensjonert Forsker I / dr. polit.
Telefon: 92403440
E-post: ingerlll54@gmail.com

_____________________________

Saur, Randi

Stilling: Pensjonert forsker III / master i sosialt arbeid
Telefon: 48193435

 

_____________________________

Pastoor, Lutine de Wal

Stilling: Pensjonert forsker I / dr. polit.
Telefon: 45299990

 

_____________________________

Sandmoe, Astrid

Stilling: Pensjonert Forsker II
E-post: astrid.sandmoe@sf-nett.no
Cristin-profil: Astrid Sandmoe

_____________________________

Skjørten, Kristin

Stilling: Pensjonert Forsker I / dr. philos.
Telefon: 90412960
E-post: kristin.skjorten@gmail.com
Cristin-profil: Kristin Skjørten