Tema: Vold og overgrep

Betydning av transnasjonale relasjoner for beslutninger om kjønnslemlestelse i Norge

Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan globale faktorer – transnasjonale relasjoner - påvirker beslutningsprosesser om kjønnslemlestelse i Norge.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

  • Johansen, Ragnhild Elise

    Johansen, Ragnhild Elise

    Forskningsleder / forsker II

    Vis profil

Hovedmål

Prosjektet vil utforske hvordan og i hvilken grad transnasjonale relasjoner spiller inn på endring i holdning og praksis i forhold til kjønnslemlestelse. Spørsmål vi ønsker å belyse omfatter: a) Hvem tar beslutninger om å kjønnslemleste av barn bosatt i Norge, og hvor er disse bosatt? b) Er det en risiko for kjønnslemlestelse ved lengre opphold i opprinnelseslandet/ regionen? c) Opplever personer som velger ikke å gjennomføre kjønnslemlestelse press fra slekt og familie i andre land? d) Er kjønnslemlestelse en faktor i valg av ekteskapspartner? e) Er det sammenheng mellom kjønnslemlestelse og tvangsekteskap? Videre ønsker vi å samle data om behandlingssøkende adferd på tvers av land, og opplevelse av stigmatisering i ulike sammenhenger, både hos jenter og kvinner med og uten kjønnslemlestelse.

Metode

Prosjektet vil gjennomføres som en kvalitativ studie med dybdeintervjuer og fokusgrupper, samt statistisk materiale om flytte- og ekteskapsmønstre.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater