Ansatte
Andreassen, Anne Lie Pressebilder

Andreassen, Anne Lie

Forskningsrådgiver
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge

Kompetanseområder

– Militært personell

– Innsatspersonell

– HMS

-Katastrofer/terror

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Thoresen, S., Tønnesen, A., Lindgaard, C. V., Andreassen, A. L., & Weisæth, L. (2009). Stressful but rewarding: Norwegian personnel mobilised for the 2004 tsunami disaster. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, 33(3), 353-368. doi:10.1111/j.1467-7717.2008.01078.x

Andreassen, A. L., & Thoresen, S. (2008). Tsunamiens etterdønninger. Hjelpearbeid ga mening. Tidsskriftet sykepleien(7), 42-46.

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002). Veterans from peacekeeping: Evaluation of a follow-up programme. Prehospital and Disaster Medicine, 17.

Rapporter

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002). Traumeeksponert og repatriert personell fra militært FN/NATO-operasjoner. Rapport fra en oppfølgingsundersøkelse.

Andre publikasjoner

A. L. Andreassen (Red.) (2023). Søvnmåling. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Thoresen, S., Blix, I., Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Stensland, S., Andreassen, A. L., Lingaas, I., Undset, A. B., & Dyb, G. (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf. Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Lingaas, I., Undset, A. B., Andreassen, A. L., & Dyb, G. (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien. Trist og Traurig AS.

Thoresen, S., Tønnessen, A., Vibe Lindgaard, C., Andreassen, A. L., & Weisæth, L. (2007 June). Training and experience as predictors of stress reactions in Norwegian disaster response personnel mobilized for the 2004 Tsunami disaster. Paper presented at 10th European Conference on Traumatic Stress, Opatija.

Tønnessen, A., Thoresen, S., Andreassen, A. L., Vibe Lindgaard, C., Bjerkholt, T., & Weisæth, L. (2007 June). Managing expsoure to a mass death situation while working as a professional after the 2004 Tsunami. Paper presented at 10th European Conference on Traumatic Stress, Opatija.

Vibe Lindgaard, C., Thoresen, S., Tønnessen, A., & Andreassen, A. L. (2007 June). Coping with overwhelming demands and stress reactions in Norwegian Tsunami disaster response personnel. Paper presented at 10th European Conference on Traumatic Stress, Opatija.

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002 May). Veterans from Peacekeeping: Evaluation of a Follow-Up Programme. Paper presented at Nordisk Militærmedisinsk kongress, Oslo.

Pressebilder