Ansatte
Andreassen, Anne Lie

Andreassen, Anne Lie

HR-rådgiver
Enhet: Forsknings- og administrasjonsstab

Kompetanseområder

– militært personell

– innsatspersonell

– HMS

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Thoresen, S., Tønnesen, A., Lindgaard, C. V., Andreassen, A. L., & Weisæth, L. (2009). Stressful but rewarding: Norwegian personnel mobilised for the 2004 tsunami disaster. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, 33(3), 353-368. doi:10.1111/j.1467-7717.2008.01078.x

Andreassen, A. L., & Thoresen, S. (2008). Tsunamiens etterdønninger. Hjelpearbeid ga mening. Tidsskriftet sykepleien(7), 42-46.

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002). Veterans from peacekeeping: Evaluation of a follow-up programme. Prehospital and Disaster Medicine, 17.

Rapporter

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002). Traumeeksponert og repatriert personell fra militært FN/NATO-operasjoner. Rapport fra en oppfølgingsundersøkelse. Oslo: Forsvarets Overkomando. Sanitetsstaben. Kontor for psykiatri.

Andre publikasjoner

Andreassen, A. L., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2002 May). Veterans from Peacekeeping: Evaluation of a Follow-Up Programme. Paper presented at Nordisk Militærmedisinsk kongress, Oslo.