Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Ekspertvurdering – krigspåkjenninger hos barn

Forskningen viser at det er posttraumatiske stresslidelser og psykiatriske syndromer som er klassiske følgetilstander av alvorlige krigspåkjenninger.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

  • Dyb, Grete
  • Hellesøy, Odd
  • Sønstebø, Ingrid
  • Weisæth, Lars

Metode

Litteraturgjennomgang av forskning på barns psykiske helseproblemer under og etter krig. 

I materialet inngikk også kliniske erfaringer fra undersøkelser av barna som ble rammet av bombingen av Holen skole i Laksevåg, Bergen og «huleboer» barnepopulasjon etter nedbrenningen av Finnmark / Nord-Troms høsten 1944.

Tilleggsinformasjon

Anbefalinger ble gitt om hvordan regelverket for vurdering av krigspensjonering kan tolkes når barns krigspåkjenninger skal vurderes i ettertid  for voksne søkere om krigspensjon.  

Publikasjoner

Dyb, G., Hellesøy, O. H., Sønstebø, I., & Weisæth, L. (2008). Varige psykiske skader etter krigshendelser i barndommen. En utredning foretatt av en ekspertgruppe oppnevnt av NAV.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater