Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Ekspertvurdering – krigspåkjenninger hos barn

Forskningen viser at det er posttraumatiske stresslidelser og psykiatriske syndromer som er klassiske følgetilstander av alvorlige krigspåkjenninger.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

Metode

Litteraturgjennomgang av forskning på barns psykiske helseproblemer under og etter krig. 

I materialet inngikk også kliniske erfaringer fra undersøkelser av barna som ble rammet av bombingen av Holen skole i Laksevåg, Bergen og «huleboer» barnepopulasjon etter nedbrenningen av Finnmark / Nord-Troms høsten 1944.

Tilleggsinformasjon

Anbefalinger ble gitt om hvordan regelverket for vurdering av krigspensjonering kan tolkes når barns krigspåkjenninger skal vurderes i ettertid  for voksne søkere om krigspensjon.  

Publikasjoner

Dyb, G., Hellesøy, O. H., Sønstebø, I., & Weisæth, L. (2008). Varige psykiske skader etter krigshendelser i barndommen. En utredning foretatt av en ekspertgruppe oppnevnt av NAV.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater