Tema: Vold og overgrep

En barndom på krisesenter

I prosjektet 'En barndom på krisesenter' intervjues barn som har bodd gjentatte ganger på et krisesenter i Norge om sine opplevelser og erfaringer når det gjelder skolegang og relasjoner.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Målet med prosjektet er å skape kunnskap om barn og ungdommer som bor gjentatte ganger på krisesenter. Prosjektet utforsker disse barnas situasjon og behov, og diskuterer hvordan profesjonelle som jobber på skole og ved krisesenteret kan nærme seg barna.

Datamaterialet består av intervjuer av barn og ungdommer som har bodd gjentatte ganger på krisesenter, og deres tanker og opplevelser av egen bo- og skolesituasjon og forhold til andre mennesker.

Studien presenterer barnas perspektiv, deres behov og oppfatninger av deres skoleopplevelser i Norge mens de bor eller flytter inn og ut av krisesenter. Studien diskuterer også hva som trengs for å forbedre deres livssituasjon.

Studien bidrar til å fylle et tomrom i den nasjonale og internasjonale forskningslitteraturen, siden det ikke foreligger forskning på denne gruppen barn og ungdommer. Resultatene peker på noen av de største utfordringene barna og ungdommer med flere opphold på krisesenter står overfor, som følge av deres livssituasjon.

Resultatene kan brukes til å styrke disse barnas livskvalitet, og deres muligheter til en sunn utvikling og barndom.

Metode

Kvalitative intervjuer med barn og unge.

Publikasjoner

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. (Doktorgradsavhandling).

Selvik, S. (2018). School strategies of children with multiple relocations at refuges for abused women. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16. doi:10.1080/00313831.2018.1539032

Selvik, S., Raaheim, A., & Øverlien, C. (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition.. European Journal of Psychology of Education, Published ahead of print. doi:10.1007/s10212-016-0302-0

Selvik, S., & Øverlien, C. (2014). Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern. Nordic Social Work Research. doi:10.1080/2156857X.2014.982158

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater