Ansatte
Selvik, Sabreen Pressebilder

Selvik, Sabreen

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 938 99 303

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Selvik, S., & Herrebrøden, M. K. (2024). Teacher experiences under COVID-19 pandemic school reopening periods: A window of opportunity for adapted education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 139. doi:10.1016/j.tate.2023.104445

Selvik, S., & Øverlien, C. (2023). School experiences of children experiencing domestic violence. In J. Taylor & E. A. Bates (Eds.) Children and Adolescent’s Experiences of Violence and Abuse at Home: Current Theory, Research and Practitioner Insights (pp. 95-106). Routledge.

Selvik, S., & Helleve, I. (2022). Understanding Teachers’ Uncertainty in Encounters with Pupils with Experiences of Domestic Violence. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-13. doi:10.1080/00313831.2022.2042845

Selvik, S., & Thjømøe, C. (2021). Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences. Journal of Family Violence, 36, 1003-1015. doi:10.1007/s10896-021-00287-0

Selvik, S. (2018). School strategies of children with multiple relocations at refuges for abused women. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16. doi:10.1080/00313831.2018.1539032

Selvik, S., Raaheim, A., & Øverlien, C. (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition.. European Journal of Psychology of Education, Published ahead of print. doi:10.1007/s10212-016-0302-0

Selvik, S., & Øverlien, C. (2014). Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern. Nordic Social Work Research. doi:10.1080/2156857X.2014.982158

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2018).

Andre publikasjoner

Helleve, I., & Selvik, S. (2023). Læreren usikkerhet i møte med elever som opplever vol i nære relasjoner. Bedre Skole, 1, 18-21.

Herrebrøden, M. K., & Selvik, S. (2023 March). Teachers’ experiences of special need education under the Covid-pandemic: Lessons learned from Norway. Paper presented at NERA Conference 2023, Norway, Oslo.

Selvik, S., & Herrebrøden, M. K. (2022 July). Teachers’ experiences of special needs education under the Covid Pandemic: lessons learned from Norway. Paper presented at 74th OMEP World Assembly and Conference. «Early Childhood Education in the 21st century: new perspectives and dilemmas», Greece, Athen.

Selvik, S., & Herrebrøden, M. K. (2022 September). Teachers’ experiences of special needs education under the Covid Pandemic: lessons learned from Norway. Paper presented at The 2nd International CHILDLIFE Conference. Children and Young People in Everyday Life and Professional Practices, Norway, Oslo.

Bergman, S., Jahnsen, S. Ø., Lundeberg, I. R., Kårtveit, B., Sandmoe, A., Selvik, S., Sivertsen, K., & Øverlien, C. (2022). Oppsummering og anbefalinger. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 131-141). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sandmoe, A., Selvik, S., Bergman, S., Sivertsen, K., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Data og Metode. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 25-34). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., Sandmoe, A., Lundeberg, I. R., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Begrepsavklaring og tidligere forskning. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 17-24). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Sandmoe, A., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Kommunenes organisering og forankring av krisesentertjenester. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 111-129). NORCE Norwegian Research Centre.

Selvik, S., Jahnsen, S. Ø., Øverlien, C., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., & Sandmoe, A. (2022). Brukerstudie barn: Voldsutsattes erfaringer og behov i møte med hjelpeapparatet. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 35-57). NORCE Norwegian Research Centre.

Selvik, S., & Iversen, E. (2021 November). Pupils’ disclosures to “Doctor” science teacher. Paper presented at NAFOL international conference, Bergen.

Pressebilder