Ansatte
Selvik, Sabreen Pressebilder

Selvik, Sabreen

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 938 99 303

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Selvik, S., & Helleve, I. (2022). Understanding Teachers’ Uncertainty in Encounters with Pupils with Experiences of Domestic Violence. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-13. doi:10.1080/00313831.2022.2042845

Selvik, S., & Thjømøe, C. (2021). Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences. Journal of Family Violence, 36, 1003-1015. doi:10.1007/s10896-021-00287-0

Selvik, S. (2018). School strategies of children with multiple relocations at refuges for abused women. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16. doi:10.1080/00313831.2018.1539032

Selvik, S., Raaheim, A., & Øverlien, C. (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition.. European Journal of Psychology of Education, Published ahead of print. doi:10.1007/s10212-016-0302-0

Selvik, S., & Øverlien, C. (2014). Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern. Nordic Social Work Research. doi:10.1080/2156857X.2014.982158

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3).

Andre publikasjoner

Helleve, I., & Selvik, S. (2023). Læreren usikkerhet i møte med elever som opplever vol i nære relasjoner. Bedre Skole, 1, 18-21.

Selvik, S., & Herrebrøden, M. K. (2022 July). Teachers’ experiences of special needs education under the Covid Pandemic: lessons learned from Norway. Paper presented at 74th OMEP World Assembly and Conference. «Early Childhood Education in the 21st century: new perspectives and dilemmas», Greece, Athen.

Selvik, S., & Herrebrøden, M. K. (2022 September). Teachers’ experiences of special needs education under the Covid Pandemic: lessons learned from Norway. Paper presented at The 2nd International CHILDLIFE Conference. Children and Young People in Everyday Life and Professional Practices, Norway, Oslo.

Selvik, S., & Iversen, E. (2021 November). Pupils’ disclosures to “Doctor” science teacher. Paper presented at NAFOL international conference, Bergen.

Pressebilder