Tema: Vold og overgrep

Religiøs sekterisme og avhopperproblematik

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Skoglund, Audhild

Hovedmål

Avdekke og konkretisere hvilke problemer og hjelpebehov mennesker som bryter med mindre religiøse samfunn har.

Metode

Studien baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjuer og litteraturstudier, samt innhenting og analyse av relevant statistikk.

  1. Intervjuer med avhoppere som har vokst opp i religiøse minoritetskulturer
  2. Intervjuer med helseapparat og hjelpeorganisasjoner
  3. Gjennomgang av påstander fremkommet i pressen mot ”sekter” og konkrete religiøse minoriteter
  4. Litteraturstudier av norsk og internasjonal forskning
  5. En gjennomgang av lovgivning og kontroverser på feltet i en del europeiske land, med utgangspunkt i de såkalte sektrapportene

 

Tilleggsinformasjon

Bakgrunnen for undersøkelsen er rapporter i pressen om mennesker som
bryter med mindre religiøse samfunn og får problemer, samt rapporterte
hjelpebehov for denne gruppen fra flere private hjelpeinstitusjoner. 

Mer om temaet:

CESNUR http://www.cesnur.org/

INFORM http://www.inform.ac/

Publikasjoner

Skoglund, A., Sveinall, A. T., Paulsen, M., & Lien, I. L. (2008). Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2008).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater