Tema: Vold og overgrep

Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. NKVTS.

Hensikten med kompendiet er å være til praktisk hjelp for fagfolk som kommer opp i situasjoner hvor de skal snakke med barn om temaer som er av følsom eller sensitiv karakter.

Slike temaer er blant annet ulike typer av vold, overgrep og omsorgssvikt som begås mot barn.

Metoden som blir benyttet er den dialogiske samtalemetoden (DCM) som er utviklet på bakgrunn av studier av barneintervju foretatt av politi eller barnevern (Gamst & Langballe, 2004; Langballe, Gamst & Jacobsen, 2010). Den blir benyttet i dommeravhør, asylintervju med barn og avdekkingssamtaler i barnevernet.

Formålet med metoden er å gi voksne et redskap til å gjennomføre barnesamtaler på en slik måte at barnet blir anerkjent i samtalen, og får muligheter til å fortelle mest mulig fritt og spontant om sine egne erfaringer og opplevelser uten at den voksne stopper barnet.

Momentene i DCM som er beskrevet i denne rapporten er prøvd ut i mange situasjoner. Det viser seg at de er nyttige metodiske prinsipper i samtaler hvor vanskelige og sensitive temaer skal behandles. Kjennskapen til det enkelte barn og den enkelte sak styrer naturligvis benyttelsen av disse prinsippene.

Forskerne

  • Langballe, Åse

    Langballe, Åse

    Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog

    Vis profil

Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer

PDF 1.0MB

Last ned publikasjon