Vil du bidra til bedre helse og livskvalitet blant flyktninger og asylsøkere i Norge?

Da er REFUGE-studien noe for deg! Din deltakelse i studien vil øke kunnskap om flyktningers helse og livskvalitet.

Kunnskapen vi får fra REFUGE-studien vil vi bruke til å utvikle et bedre tilbud for nylig bosatte flyktninger og asylsøkere i Norge.  For at flyktningers livssituasjon skal bli ivaretatt og deres helse og livssituasjon bedret, trenger vi mer kunnskap om deg og ditt liv her i Norge.

Målet med REFUGE-studien er å få mer kunnskap om flyktninger og asylsøkeres helse og livskvalitet i reetableringsfasen i et nytt land. Vi vil vite hvordan opplevelser flyktninger har hatt før, under og etter flukt påvirker livet videre, og hvordan bosetting i et nytt land oppleves.

Forskning basert på denne og liknende studier kan på sikt påvirke politiske beslutninger, endre samfunnet og ivareta demokratiske prosesser. Så hvis du er en av de heldige 10 000 syrere som er blitt invitert til å delta, håper vi at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet du har mottatt i posten.

Dine erfaringer er viktig for oss, så vi håper du vil delta!

Les mer om Refuge-studien (https://www.nkvts.no/prosjekt/flyktninghelse-psykisk-og-somatisk-helse-i-et-langtidsperspektiv/)