Om REFUGE-studien

REFUGE-studien ønsker å fremskaffe ny, representativ kunnskap om nyankomne flyktningers og asylsøkeres helse, livskvalitet og integreringsprosess.

REFUGE-studien ledes og utføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). NKVTS er en politisk og religiøs uavhengig forskningsinstitusjon i Norge. Vi forsker på temaer som helse, vold, stressmestring, katastrofer og flyktningers liv og helse.

REFUGE-studien er en av verdens største longitudinelle studier av flyktninger og asylsøkere i reetableringsfasen. Studien gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Høgskolen Innlandet i Norge, samt Röda Korsets Högskola og Karolinska Institutet i Sverige.

REFUGE-studien ønsker å fremskaffe ny, representativ kunnskap om nyankomne flyktningers og asylsøkeres helse, livskvalitet og integreringsprosess. Dine erfaringer er viktig for oss, så håper du vil delta!

REFUGE-studien omfatter per i dag flyktninger og asylsøkere fra Syria som har fått oppholdstillatelse i Norge i perioden 2015-2017. På sikt vil studien utvides til å omfatte flere mottakerland i Europa og flyktninger og asylsøkere fra hele verden.