Hvordan foregår undersøkelsen?

Ønsker du å delta i REFUGE-studien fyller du ut spørreskjemaet du har mottatt i posten.

Du svarer ved å velge det svaralternativet som passer deg best. Alle spørsmål og svaralternativer er på arabisk. Når du har fylt ut spørreskjemaet, signerer du samtykkeerklæringen på side 2 og sender skjemaet tilbake til oss i den vedlagte, ferdigfrankerte konvolutten.

Det vil ta deg i underkant av en time å svare på spørreskjemaet. Det inneholder spørsmål om deg, ditt liv, din helse og livskvalitet.  Det vil også være noen spørsmål om hvordan du opplevde flukten fra ditt hjemland til Norge og om hvordan opplevelser fra denne tiden påvirker deg i dag.

Vi ønsker også å kontakte deg igjen om ca. et år.

Dine erfaringer er viktig for oss, så håper du vil delta også i fremtiden!