Kjenner du noen som har mottatt spørreskjema fra oss?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har igangsatt en undersøkelse om helse og livskvalitet blant syrere som ankom Norge i perioden 2015 – 2017. Målet med studien er å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom helse og integrering.

Det er utfordrende å få folk til å svare på spørsmål om sin mentale helse. Vi vet også at det er kulturelle barrierer og motforestillinger mot å delta i den typen undersøkelser som vår REFUGE-studie representerer.

Så, møter du eller får henvendelser fra personer i målgruppen for REFUGE-studien i jobben din, setter vi pris på om du kan informere om at det er viktig og trygt å delta. Vi trenger din hjelp til å få en god svarprosent!

For at resultatene fra studien skal bli pålitelige, er det ønskelig at så mange som mulig av de inviterte fyller ut spørreskjemaet og sender det inn til oss. Vi håper derfor du som flyktningkonsulent/flyktningkontakt/lærer vil hjelpe oss med å spre informasjon om studien, samt bistå flyktninger som ev. har spørsmål/vansker med å forstå studiens formål m.m.

REFUGE-studien følges opp med et nytt skjema om ca. et år. Vi håper i så måte at studien vil gi kunne et solid kunnskapsgrunnlag for fremtidig integrering og integreringspolitikk. Skal vi lykkes med dette, trenger vi pålitelig kunnskap.

Det er tidligere sendt ut informasjonsbrev om REFUGE-studien til alle landets kommuner ved kommuneoverlegen og flyktningkonsulenten i kommunen. Det har også blitt sendt et brev til voksenopplæring, rådmann og ordfører i alle Norges kommuner. Se lenke til brevene nedenfor.

Har du spørsmål om studien kan du rette henvendelsen til refuge@nkvts.no

Informasjonsskriv

Her er informasjonsskrivet med samtykkeerklæring som er sendt ut til alle som er invitert med som deltakere i studien.

Informasjonsskriv arabisk (PDF, 264.9KB)

Informasjonsskriv norsk (PDF, 579.0KB)

Brev til kommuneleger og flyktningkonsultenter

Vi ønsker med dette å orientere kommunelegen og de som arbeider med flyktninger i kommunen om denne studien.

Brev til kommuneleger og flyktningkonsulenter (PDF, 637.9KB)

Brev til kommuneleger og flyktningkonsulenter andre intervjurunde, mars 2019 (PDF, 146.3KB)