Om personvern

Det er trygt å delta i REFUGE-studien!

 

Undersøkelsen er godkjent i Norge av Regional Etisk komité for medisinsk forskningsetikk. Alle svar blir behandlet konfidensielt. Ingen utenforstående vil kunne få vite om du har deltatt i studien. Alle forskerne som har tilgang på resultatene i undersøkelsen har taushetsplikt.

Her finner du mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Norge.