Informasjonsfilm om samtaleterapi

Ved NKVTS har vi fått laget en kort animasjonsfilm i fire deler, som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Fastleger og andre som skal henvise pasienter til behandling, og psykologer og psykiatere i DPS, samt avtalespesialister, kan vise filmene til sine pasienter i forkant av og underveis i behandling.

Erfaring fra forskning og klinisk praksis viser at samtaleterapi har større sjanse for å lykkes hvis pasientene vet noe om hva de går til.
Pasientene kan se filmen flere ganger om nødvendig, for å få mer forståelse av hva samtaleterapi går ut på, være bedre forberedt på hva som møter dem, og unngå for mye misforståelser i behandlingen.

Hovedmålgruppen er flyktninger/innvandrere og andre som ikke er kjent med hva samtaleterapi er.

Vi har sett at mange pasienter ikke forstår hvordan det å «bare» snakke kan hjelpe dem, og at jevnlig fremmøte over noe tid er en forutsetning for at behandlingen skal kunne lykkes. Dessuten har vi sett at terapeutene ofte ikke får gitt tilstrekkelig praktiske forklaringer, da det er mye som skal utrettes i de første terapitimene.

Innhold i filmen

Temaer som tas opp på en enkel måte er hva psykiske lidelser kan komme av og hvordan de arter seg, hvordan terapi foregår og hva som forventes av pasienten, taushetsplikt, egenandel og frikort, bruk av tolk mv. Manus er utviklet i samarbeid med psykolog i DPS.

Vi har laget filmen med tekst og tale på fem språk; norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja. Den er delt inn i fire deler, som kan vises enkeltvis eller sammenhengende. Sett samlet varer filmen i 10 minutter. Den kan fritt deles og lastes ned.

Om produksjonen

Filmen er utviklet av NKVTS som et samarbeid mellom forsker og psykolog Marianne Opaas  (idé og prosjektledelse),  psykolog Ylva Jansen, innleid fra Grorud DPS (manus),  og kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie (oppfølging av kunstnerisk utforming sammen med Marianne Opaas). Filmen er produsert av Zoaring.

Ideen til filmen kommer fra forskningsprosjektet Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger. Produksjonen av filmen er finansiert gjennom prosjektet Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne.

 

Her er filmen sammenhengende:

Her kan du se del 1 av 4:

Hva er samtaleterapi og kan det hjelpe deg?

Her kan du se del to av fire:

Hvordan foregår behandlingen?

Her kan du se del 3 av 4:

Fremmøte, betaling og taushetsplikt.

Her kan du se del 4 av 4:

Kulturforskjeller og bruk av tolk.