Seminarer og arrangementer

Forlenget sorg hos voksne – diagnostisering og behandling

Arrangementet ble avholdt Mandag 9. oktober kl 9.00 - 10.00. Kaffe og registrering fra kl 8.30

Den anerkjente psykologiprofessoren Rita Rosner kommer til Norge og NKVTS mandag 9. oktober. Kom på gratis frokostseminar og hør henne snakke om den nye og mye omdiskuterte sorgdiagnosen; forlenget sorg blant voksne.

9. oktober kl 9.00

Seminaret holdes på engelsk. Seminaret streames. Påmelding nederst på siden. 

Rita Rosner er professor i psykologi og leder for klinisk og biologisk psykologi ved det katolske universitetet Eichstätt-Ingolstadt. Tittel for hennes presentasjon er «State of the art for diagnosing and treating prolonged grief in adults».

På 1990-tallet studerte professor Rosner sammenhengene mellom flukt, krig, migrasjon og psykiske lidelser i kjølvannet av krigene i det tidligere Jugoslavia. Nåværende forskningsprosjekter fokuserer på behandling av posttraumatisk stresslidelse hos barn og ungdom etter seksuelle og fysiske overgrep, migrasjonsspesifikke aspekter ved bruk av tjenester etter overgrep i barndommen og behandling av forlenget sorgforstyrrelse hos voksne.

Hennes erfaringer innen forlenget sorg startet for cirka 20 år siden. En av hennes pasienter, som ble behandlet for PTSD relatert til et drap i familien, kom seg fra sine posttraumatiske symptomer, men opplevde fortsatt intensiv sorg. En litteraturgjennomgang den gang viste at det knapt var oppmuntrende resultater fra empiriske studier. Samtidig forelå det flere behandlingsmanualer. Fascinert av den uoverensstemmelsen begynte hun å bli interessert i forskning på forlenget sorg.

Sammen med kolleger oversatte og utviklet hun tiltak og en behandlingsmanual. De gjennomførte en randomisert kontrollert klinisk studie (RCT). De studerte komplisert sorg i befolkningen generelt og hos flyktninger spesielt. For tiden er de i ferd med å avslutte en RCT som sammenligner to aktive behandlinger, og håper å kunne bidra til differensiell behandlingsseleksjon for disse pasientene.

Presentasjonen er på engelsk.

Lenke til direktesendingen

Andre forskere

  • Rita Rosner

    Rita Rosner

    Professor i psykologi v/ det katolske universitetet Eichstätt-Ingolstadt

    Vis profil

Har du spørsmål?

Forlenget sorg hos voksne – diagnostisering og behandling
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404