Seminarer og arrangementer

Nasjonal konferanse: Vold og overgrep mot barn og ungdom under koronapandemien

Arrangementet ble avholdt Konferansen foregår fysisk på Kulturhuset 2. desember fra kl. 9.00-13:00.

Redd Barna og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) inviterer til nasjonal konferanse om vold og overgrep mot barn under pandemien. Konferansen foregår både på Kulturhuset i Oslo og digitalt.

Meld deg på konferansen her.

Påmelding: Konferansen er gratis, men krever påmelding. Du velger billett ut ifra om du ønsker å delta på Kulturhuset i Oslo, eller følge konferansen via live-stream.

Hva er konsekvensene av korona-pandemien når det gjelder vold og overgrep mot barn? Hva sier forskningen, og hva sier hjelpeapparatet? Hvilke utfordringer står fremfor oss nå, og hva har man lært under krisen for å bedre beskytte barn mot vold og overgrep?

Under konferansen får du presentert ny forskning om omfanget av vold og overgrep mot barn under pandemien, og du får høre fra politiet, barnevernvakta og de ulike hjelpetjenestene som barn og unge selv har tatt kontakt med. Vi vil oppsummere kunnskap og erfaringer, og utfordre politikerne på hva som må gjøres på både på nasjonalt og lokalt nivå.

PROGRAM:

Programmet oppdateres fortløpende i Facebook-eventen og på Redd Barnas arrangement-side for konferansen her.

Ny forskning:

• Omfang og risikofaktorer for vold og overgrep mot barn under pandemien. Hva har vi lært? ved Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti som presenterer ny forskning fra NKVTS

• Stressa foreldre er sinte foreldre? Forskning om økt foreldrestress under pandemien ved Miriam Johnson, førsteamanuensis i psykologi, OsloMet

Flere saker, færre saker, eller andre type saker? Erfaringer fra politiet og barneverntjenesten:

• Bjørn Eirik Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet

• Kenneth Rafaelsen, leder for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep, Agder politidistrikt

• Ramesh Børjesson Satchi, fagleder seksuelle overgrep og vold mot barn, Øst politidistrikt

• Hege Hovland Malterud, direktør, Barne- og familieetaten i Oslo

Erfaringer fra hjelpetjenestene:

• Samtale med Alarmtelefonen, Kors på halsen, og helsestasjon og skolehelsetjenesten i Gamle Oslo bydel

Panel som kommenterer på forskningsfunn og erfaringer:

• Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede

• Kaja Hegg, spesialrådgiver barns trygghet på nett, Redd Barna

• Silje Sveum, styreleder Landsforeningen for barnevernsbarn

• Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør, Bufdir

Hva har vi lært og hva gjør vi nå?

Representanter for myndighetene vil bli utfordret på:

• Hva må gjøres nå for å oppdage og hjelpe barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep under pandemien?

• Hva har vi lært til neste krise når det gjelder å best mulig beskytte barn mot vold og overgrep?

• Hva har pandemien lært oss om hva som trengs for å bedre forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn – også når det ikke er pandemi?

Vi har nå lagt bak oss 18 måneder med ulik grad av nedstengning på grunn av korona-pandemien. Da Norge stengte ned i mars 2020 var det mange som uttrykte stor bekymring for at situasjonen kunne utgjøre en risiko for barn og unge. Særlig var mange bekymret for at barn som ikke hadde det trygt i eget hjem fikk mindre tilgang på trygge voksenpersoner utenfor hjemmet. Det var også bekymring knyttet til økt familiestress, hvordan dette ville ramme barn og unge og potensielt øke risikoen for ulike typer vold i hjemmet. Mange barn og unge tilbrakte mer tid på nett, som også kan føre til økt risiko for nettovergrep.

Har du spørsmål om konferansen eller ønsker å komme i kontakt? Send en epost til Marianne Skogen, Redd Barna kampanjerådgiver, marianne.skogen@reddbarna.no

Konferansen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, igjennom tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Meld deg på konferansen her.

Påmelding: Konferansen er gratis, men krever påmelding. Du velger billett ut ifra om du ønsker å delta på Kulturhuset i Oslo, eller følge konferansen via live-stream.

Har du spørsmål?

Kontakt