Seminarer og arrangementer

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi. 15 år med forskning og implementering

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 16. januar klokken 9.00-10-30. Enkel servering og registrering fra kl 8.30.

Siden 2008 har NKVTS forsket på og implementert traumefokusert kognitiv atferdsterapi i barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i Norge. Kom på gratis frokostseminar 16. januar og få del i våre erfaringer og kunnskap.

15 år
forskning på og implementering av TF-CBT

Arrangementet streames. Arrangementet er gratis. Påmelding nederst på siden.

I dag finnes det flere evidensstøttede metoder for å behandle traumerelaterte plager hos barn og unge. Likevel hevdes det at de færreste får tilbud om en evidensbasert behandling. Den største utfordringen i dag er ikke mangel på metoder, men at terapeuter ikke tar evidensstøttede metoder i bruk.

Forskningsprosessen og den samlede kunnskapen som er generert fra de første 15 årene med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspsykiatriske klinikker  (BUP) i Norge er beskrevet og samlet i en rapport. Utvalgte deler av rapporten presenteres på dette seminaret.

Problemsitillinger som blir berørt er:

  • i hvilken grad TF-CBT er  effektiv mot PTSD, og i hvilken grad den samfunnsøkonomiske nytten av å bruke TF-CBT er større enn kostnadene
  • hvordan barn, unge og terapeuter opplever å bruke TF-CBT i behandling av PTSD
  • hvilke terapeutiske prosesser som kan bidra til å forklare hvorfor TF-CBT har effekt
  • hvilke implementeringsstrategier som ble brukt for å implementere TF-CBT i BUP
  • i hvilken grad vi har lykkes med å implementere TF-CBT i løpet av perioden 2012-2023

Medvirkende

Har du spørsmål?

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi. 15 år med forskning og implementering
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404