TF-CBT-konferansen 2019

Hvilke erfaringer har vi med å implementere TF-CBT i Norge? Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom forskning og praksis? Hvor går vi herfra? Den andre årlige TF-CBT konferansen er nå avholdt og nedenfor kan du lese mer om innholdet.

Tilbakemeldingene etter konferansen i 2018 viste at det er stort behov for en møteplass for terapeuter og forskere som arbeider med og er interesserte i traumer, traumebehandling og TF-CBT. Vi bestemte oss derfor for å gjøre konferansen til en årlig begivenhet, og den 2. og 3. april 2019 gikk den andre, årlige TF-CBT-konferansen av stabelen. Hele 180 mennesker var samlet for å få faglig påfyll og møte engasjerte kollegaer.

Fokuset for TF-CBT-konferansen 2019 var å bygge bro mellom traumeforskere og terapeuter, og konferansen bød på en rekke opplegg om ulike temaer knyttet til behandling av traumer hos barn og unge. Innledere på konferansens første dag var Judith Cohen og Anthony Mannarino, to av de tre amerikanske fagpersonene som står bak TF-CBT-metoden. De er begge både forskere og praktikere, og genuint engasjert i å hjelpe barn. Konferansen bød også på innledninger fra Kripos og behandlere ved Barnehuset, om hvordan de samarbeider når barn går i terapi for hendelser hvor det er reist straffesak. Deltageren fikk også høre fra psykologspesialist Monika Jensen, som arbeider med barn som begår overgrep.

NKVTS bidro også med både faglig påfyll om digital vold og skam, samt en oppdatering fra implementeringsprosjektet, og informasjon om lavterskeltilbudet Trinnvis TF-CBT.

Komplett program for TF-CBT-konferansen 2019

Takk til alle som kom og bidro til to spennende og inspirerende dager!

Trykk på linkene under for å se pdf av presentasjonene som ble holdt: