Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 17. september 2015
< NKVTS TV

Frokostseminar: Barn og krisepregede nyheter i massemedia – Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?


Små barn eksponeres for kriser og katastrofer via førstesider i aviser, radio- og tv-sendinger og de snapper opp bruddstykker fra voksne og eldre barns samtaler. Barna har begrensede forutsetninger til å håndtere og forstå inntrykkene de får. Hvordan kan voksne, og særlig lærere, hjelpe barna til å forstå hva som er hendt, uten å skremme dem?

NKVTS har gjennomført dybdeintervjuer av skolebarn mellom 6-8 år, i etterkant av terrorangrepet 22.juli 2011, for å lære mer om hvordan barn forstår og skaper mening av inntrykkene de får gjennom media. Funnene viser at barn trenger voksenstøtte for å forstå skremmende nyheter og gjenvinne følelse av trygghet.