Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 28. august 2023
< NKVTS TV

Boklansering: Bekymringsarbeidet


Fredag 25. august inviterte vi til lansering av boken «Bekymringsarbeidet»: Boken handler om politiets arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

I dette seminaret presenterer forsker og forfatter Kristin Engh Førde hovedinnholdet i boken. Deretter samtaler hun om forebyggingsarbeidet med professor Lars Gule (filosof og pensjonert førsteamanuensis ved Oslomet) og Erik Kruse (forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune og medlem av Ekstremismekommisjonen). Samtalen ledes av forsker og forfatter Arnfinn Andersen.

Seminarer varer i én time.

Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan lastes ned gratis.