Tema: Vold og overgrep Publisert 11. desember 2019
< NKVTS TV

Frokostseminar: om voldsutsatte som ikke anmelder eller søker hjelp


Dette er opptak av lanseringsseminaret for rapportene ««Ikke verdt å gå til politiet med». Om vold i parforhold som ikke er anmeldt», skrevet av Yngvil Grøvdal. Og «Beskyttelse og verdighet. Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner», skrevet av Randi Saur og Yngvil Grøvdal.

Seminaret ble avholdt ved NKVTS 11. desember 2019.

Med på opptaket er direktør Inger Elise Birkeland, forskerne Yngvil Grøvdal og Randi Saur, samt pensjonert NKVTS-forsker Ole Kristian Hjemdal.