Bandekriminalitet og forebygging

Lien, I. L. (2010). Bandekriminalitet og forebygging. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 03.