Tema: Vold og overgrep

Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet

Sommerfeldt, M. B., & Øverlien, C. (2016). Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 183-199). Universitetsforlaget.

Dette kapitlet tar for seg omfanget av barn som er utsatt for vold fra sine foreldre, og dilemmaer i barnevernets arbeid.

Barnevernets samfunnsoppdrag er å ivareta og undersøke barns omsorgssituasjon. Når noen blir bekymret for at barn og unge blir utsatt for vold i hjemmet, har barnevernstjenesten en sentral rolle både når det gjelder å oppdage barn som er utsatt, og å iverksette hensiktsmessige tiltak.

Barnevernstjenestens arbeid er imidlertid utfordrende, og saksbehandlere står overfor en rekke dilemmaer i løpet av sin kontakt med en familie.
I dette kapitlet vil vi se på omfanget av barn som er utsatt for vold fra sine foreldre, eller opplever vold mellom de voksne i hjemmet. Vi vil så gå nærmere inn på barnevernets arbeid der det foreligger en bekymring for vold i hjemmet, og løfte noen dilemmaer i dette arbeidet.

Forskerne

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil