De må drive med noe: Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv

Stefansen, K., Smette, I., & Strandbu, Å. (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. In Ø. N. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu (Red.) Ungdom og idrett (pp. 154-172). Cappelen Damm Akademisk.