Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Delaktighet och utanförskap

Pastoor, L. d. W. (2013). Delaktighet och utanförskap. In M. Bak & K. von Brömssen (Red.) Barndom och migration (pp. 305-331). Boréa Bokförlag.

Dette kapittelet handler om norsk barndom i en migrasjonskontekst. Endringer i samfunnsforholdene skaper stadig nye rammer for den norske barndommen, noe som påvirker omsorgs- og utviklingsbetingelsene for både etnisk norske barn (majoritetsbarn) og minoritetsbarn i Norge.

I kapittelet belyses dette med en presentasjon av en case-studie av introduksjonen av en ny norsk barndomsarena: skolefritidsordningen (SFO), som i 1990-årene vokste frem som en del av skolens aktivitets- og tilsynstilbud før og etter skoletid.

Hvordan påvirker det barnas hverdag når en ny omsorgsordning som SFO (I Oslo senere Aktivitetsskolen eller AKS) innføres? Hvem deltar på den nye arenaen, og hvordan er samspillet majoritets- og minoritetsbarn seg imellom?

Dette er noen av temaene kapittelet tar for seg og som illustreres med empiriske eksempler ved hjelp av «barneportretter», der observasjoner av ulike barn suppleres med barnas egne historier, men også med opplysninger fra betydningsfulle voksne i barnas oppvekstmiljø.

Forskerne

  • Pastoor, Lutine de Wal

    Pastoor, Lutine de Wal

    Pensjonert forsker I / dr. polit.

    Vis profil