Deltakelse i arbeidslivet : helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse?

Lau, B., Finne, L. B., & Berthelsen, M. (2011). Deltakelse i arbeidslivet : helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48(8), 745-750.