Den norske likedelingsmodellen – fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell

Bjørnholt, M. (2010). Den norske likedelingsmodellen - fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell. Sosiologi i dag, 40(1-2), 35-56.