Du får bare gjøre så godt du kan… Utfordringer og dilemmaer ved avhør av barn i førskolealder

Davik, T., & Langballe, Å. (2013). "Du får bare gjøre så godt du kan.." Utfordringer og dilemmaer ved avhør av barn i førskolealder. Lov og Rett, 52(1), 3-20.