En dialogisk tilnærming til kommunikasjon med barn

Langballe, Å., Gamst, K. T., Raundalen, M., & Øvreeide, H. (2006). En dialogisk tilnærming til kommunikasjon med barn. In Samtaler med små barn etter Barneloven (pp. 34-37). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.