En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker.

Dullum, J. V., (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. doi:10.7146/ntfk.v103i3.97876