Etterundersøkelser av misbrukere: Kan vi måle endringer på mer sammenlignbare måter?

Tjersland, O. A., & Nystrøm, M. (1996). Etterundersøkelser av misbrukere: Kan vi måle endringer på mer sammenlignbare måter? In H. Waal & F. Duckert (Red.) SIFA-rapport (pp. 79-96). SIFA, Oslo.