Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barns utsagn

Langballe, Å. (2007). Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barns utsagn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 868-877.