Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne

Mossige, S., & Stefansen, K. (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge, 1, 42-57.