Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber

Lyng, S. T., & Stefansen, K. (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. In S. Halrynjo & M. Teigen (Red.) Ulik likestilling i arbeidslivet (pp. 179-199). Gyldendal Akademisk.