Gruppeveiledning av familieterapeuter

Tjersland, O. A., & Rønnestad, M. H., & Reichelt, S. (1999). Gruppeveiledning av familieterapeuter. In Psykoterapiveiledning (pp. 191-209). Tano Aschehoug.