Hva vet vi om sorg og komplisert sorg?

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2014). Hva vet vi om sorg og komplisert sorg. Scandinavian Psychologist.