Hvordan fungerte den psyko-sosiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli terroren?

Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2014). Hvordan fungerte den psyko-sosiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli terroren. Scandinavian Psychologist. doi:10.15714/scandpsychol.1.e7