Tema: Vold og overgrep

Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2013). Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International, 2013(467028), 1-10. doi:10.1155/2013/467028

Et paradigmatisk skifte av holdninger til kjønnslemlestelse er analysert ved bruk av en multimetodisk tilnærming og nivåbasert internaliseringsteori.  Førtiseks informanter (aktivister og en gruppe med gambiske kvinner) har vært intervjuet om sin endringsprosess når det gjelder holdninger til kjønnslemlestelse. Studien demonstrerer hvordan en pakke med informasjon som er internalisert som voksne og som er i kontrast til et eldre skjema av kunnskap som ble internalisert som barn, kan oppfattes som epistemologisk smertefullt.

Aktivister i Norge som har forandret sine synspunkter på kjønnslemlestelse har fått informasjon fra forskjellige utdanningsinstitusjoner, fra seminarer og konferanser, fra arbeid som tolker på hospitaler, og fra diskusjoner mellom familier og venner. Informasjon kan mottas, lyttes til og til sist avvises. For å skape kampanjer som får slutt på kjønnslemlestelse er det viktig å forstå hvordan internaliseringsprosessen fungerer.