Kjønnsperspektiv på vold

Skjørten, K. (2000). Kjønnsperspektiv på vold. In R. Saur (Red.) Voldens ofre - vårt ansvar : rapport fra nordisk fag- og forskningskonferanse : arrangert av Kompetansesenter for voldsofferarbeid Oslo, 18 . og 19. november 1999. .