Tema: Vold og overgrep

Når samvær ikke er til barnets beste

Skjørten, K. (2016). Når samvær ikke er til barnets beste. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 108-123). Universitetsforlaget.

Samvær med begge foreldre regnes i utgangspunktet som det beste for barn. Hva skal til for at domstolen nekter en forelder samvær med barnet sitt?

I foreldretvister om samvær kan domstolene fastsette alt fra 50 prosent sam-vær til at det ikke skal være samvær. I vurderingene skal det legges vekt på hva som er best for det enkelte barn. God kontakt med begge foreldre anses i utgangspunktet som barnets beste, og det skal mye til før en forelder nektes samvær. I dette kapitlet skal vi se nærmere på saker hvor retten finner at samvær ikke er til barnets beste. Begrunnelsene for å nekte samvær viste seg å være risiko for overgrep, foreldrekonflikter og barnets ønske.

Forskerne

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Pensjonert Forsker I / dr. philos.

    Vis profil