Noen tall

Skjørten, K. (2007). Noen tall. In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 38-41). Aschehoug & Co.