Tema: Vold og overgrep

Omfanget av vold og overgrep mot eldre mennesker i Norge

Sandmoe, A. (2019). Omfanget av vold og overgrep mot eldre mennesker i Norge. In K. Skjørten, O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen, E. Bakketeig, I. Nordhaug & M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 124-140). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-07

Studien om vold mot eldre viste at mellom 5 % og 7 % hadde voldserfaring det siste året, og at utøver var i nær relasjon i ni av ti tilfeller. Personer utsatt før 65 år hadde en betydelig risiko for å bli utsatt også i alderdommen. Det var klar sammenheng mellom utsatthet for vold, helse og funksjonsnivå.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.